Bogactwo uczuć moralnych

Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha

ISBN: 978-83-231-3921-8
Liczba stron: 418
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Anna Markwart

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka Filozofii, Socjologii oraz Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze i publikacje naukowe koncentruje wokół myśli szkockiego oświecenia oraz nowożytnej filozofii społecznej i moralnej. Badania poświęcone filozofii Adama Smitha oraz Sophie de Grouchy realizuje obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu NCN Fuga 5.

Badając myśl Adama Smitha, autora Teorii uczuć moralnych i Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, warto nie ograniczać się do zapoznania się jedynie z jego najbardziej znanymi dziełami. Ten szkocki filozof był myślicielem o wszechstronnych zainteresowaniach. Przedstawione w oddawanej w ręce Czytelnika książce rozważania obejmują wiele z nich, w tym: filozofię moralną, teorię estetyczną oraz ekonomiczną, uwagi o języku, zmysłach zewnętrznych i metodologii nauk. Czynione spostrzeżenia opierają się zarówno na analizie tekstów źródłowych, jak i szeroko zakrojonym przeglądzie literatury przedmiotu.