Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość

Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

ISBN: 978-83-231-3918-8
Liczba stron: 438
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Urszula Lisowska

Doktor nauk humanistycznych, asystentka w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej główny obszar badań to współczesny angloamerykański liberalizm. Pełni funkcję sekretarza redakcji pisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkini rady naukowej pisma „Ogrody Nauk i Sztuk”. W latach 2014-2017 realizowała grant Narodowego Centrum Nauki dotyczący filozofii Marthy Craven Nussbaum. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na współczesnym angloamerykańskim liberalizmie, który jednak stara się konfrontować z filozofią kontynentalną. Pełni funkcję sekretarza redakcji pisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkini rady naukowej pisma „Ogrody Nauk i Sztuk”. Jest absolwentką szkoły letniej „Democracy and Diversity” organizowanej przez The New School for Social Research. Przetłumaczyła z angielskiego teksty Jeffrey’a C. Goldfarba, Danielle Carlo i Richarda Shustermana. Publikowała w „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Internetowym Magazynie Filozoficznym „Hybris”, „Kulturze i historii” oraz „Sociology and Anthropology”.

Książka proponuje interpretację filozofii politycznej jednej z bardziej wpływowych współczesnych amerykańskich autorek – Marthy Craven Nussbaum. Praca skupia się na rozwijanej przez filozofkę wersji koncepcji zdolności (capability approach), która jest rozpatrywana w kontekście po-Rawlsowskiego egalitarnego liberalizmu. Biorąc pod uwagę takie zaplecze, książka ma na celu zbadanie warunków możliwości zrealizowania jego podstawowych założeń normatywnych, a więc wartości: wolności, równości i szacunku dla pluralizmu. Zgodnie z proponowaną interpretacją koncepcja Nussbaum ukazuje podstawy egalitarnego liberalizmu w nowym świetle, w tej mierze, w jakiej zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia instytucji o odpowiedni model rozumowania praktycznego. Książka wykazuje estetyczność takiej koncepcji, która przejawia się zarówno na poziomie pojęć (podobieństwa między doświadczeniem estetycznym a rozumowaniem praktycznym), jak i na poziomie przykładów (zastosowania sztuki dla kształcenia postaw obywatelskich). W ten sposób zaprezentowane ujęcie wpisuje się w ramy szeroko pojętej estetyki politycznej.
Zagadnienia podejmowane w pracy podejmują między innymi następujące kwestie: dyskusja na temat tzw. „waluty sprawiedliwości”, liberalizm polityczny, psychologia moralna, emocje polityczne, władza sądzenia, związki między etyką a literaturą oraz kształcenie obywatelskie. Oprócz Marthy Nussbaum szczególne znaczenie dla argumentacji mają tacy autorzy jak Amartya Sen, John Rawls, Charles Larmore, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Crispin Sartwell.