Początki chasydyzmu polskiego

ISBN: 83-229-2457-7
Liczba stron: 322
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2017 - drugie wydanie)

Jan Doktór

(ur. 1952) ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Po studiach pracował jako terapeuta i tłumacz. Przełożył między innymi książki Maxa Horkheimera, Martina Bubera, Zygmunta Freuda, Majera Bałabana, a także (wspólnie z Wojciechem Brojerem i Bogdanem Kosem) traktat Sefer Jecira. W 1990 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pt.: Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, która została opublikowana. W latach 1992-1993 miał wykłady na temat mesjanizmu na Uniwersytecie w Hamburgu. Był dwukrotnym stypendystą Herzog August Bibliothek w Wolfenbuttel. W 1996 roku wydał kronikę życia Jakuba Franka, powstałą na początku XIX wieku na dworze jego córki w Offenbachu, pt. Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie, zaś w roku 1997 wszystkie zachowane zbiory nauk Franka pt. Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka.
Jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Książka omawia kolejne etapy formowania się chasydyzmu besztiańskiego i jego przełomowe momenty. Autor wykorzystał nowe źródła, które korygują i  uzupełniają obraz początków chasydyzmu. Oprócz polskich źródeł są to przede wszystkim dzienniki misjonarzy Institutum Judaicum z Halle, którzy w latach 1728–1790 wędrowali po Europie, odwiedzając skupiska żydowskie, dyskutowali z napotykanymi Żydami i notowali wszystkie zasłyszane informacje o ich życiu duchowym, nowych ruchach religijnych i  konfliktach w środowisku żydowskim.

"Początki chasydyzmu polskiego to niezwykłe dzieło, które nakreśla rozwój i przełomowe momenty tytułowego ruchu religijnego. […] Książkę Jana Doktóra można uznać w pewnym sensie za kompendium wiedzy na temat żydowskiego ugrupowania religijnego. W jasny i przejrzysty sposób autor opisuje bowiem dzieje rozwoju chasydyzmu, a także jego związki z sabbataizmem i rolę Beszta w formowaniu się chasydyzmu besztiańskiego. Te zagadnienia wyznaczają główne wątki książki, które autor rozwija i szczegółowo nakreśla. Ważne są tu także nowe źródła, przytaczane w celu uzupełniania wiedzy na temat omawianego ruchu. [...]"
[fragment recenzji: Wioletta Bielecka]