Dylemat więźnia

Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

ISBN: 978-83-231-3993-5
Liczba stron: 339
Rok wydania: 2018
Wydania: 1

Marek Węcowski

(ur. 1969) – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent UW; doktorat w paryskiej École des hautes études en sciences sociales; habilitacja na UW. Były stypendysta FNP, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia University), Komisji Fulbrighta (Princeton University), były junior fellow Centrum Studiów Helleńskich Uniwersytetu Harvarda. Autor m.in. The Rise of the Greek Aristocratic Banquet (Oxford University Press, 2014; pierwsze wydanie polskie 2011), współautor (wraz z B. Bravo, E. Wipszycką i A. Wolickim) Historii starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny (Wydawnictwa UW, 2009), autor i współautor podręczników szkolnych. Od 2013 roku zastępca Dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW.

Książce tej przyświeca przekonanie, że dotychczasowe wyjaśnienia mechanizmów działania oraz genezy ateńskiego ostracyzmu są niewystarczające. Mało miejsca poświęca się w niej słynnym ostrakom, czyli ceramicznym skorupom, na których Ateńczycy skrobali imiona nielubianych polityków. Zdaniem autora tym narzędziom ateńskiego ostracyzmu i momentowi głosowania nad wygnaniem jednego z polityków przypisuje się nadmierne znaczenie, zaniedbując inne aspekty i pozostałe etapy długotrwałej procedury.
Zadano tu serię nowych albo względnie nowych pytań. Jedno z nich nigdy dotąd nie zostało jasno w nauce postawione: Jak wytłumaczyć to, że dla kilkudziesięcioletnich dziejów ostracyzmu dowiadujemy się o zaledwie kilkunastu przypadkach wygnania ateńskiego polityka? I jakie wnioski mogą z tego wynikać dla badania tej instytucji?
Główną tezą książki jest interpretacja ateńskiego ostracyzmu jako mechanizmu wymuszającego kompromis w środowisku elit politycznych. Dla potrzeb takiej interpretacji skorzystano z narzędzi teorii „ewolucji kooperacji”, sformułowanej przez politologa i matematyka Roberta Axelroda na podstawie tzw. iterowanego dylematu więźnia.