W cieniu posthistorii

Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

ISBN: 978-83-231-4088-7
Liczba stron: 422
Rok wydania: 2018
Wydania: 1

Przemysław Wiatr

Doktor nauk społecznych; Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Swoje zainteresowania skupia na problemach teorii mediów i komunikacji, filozoficznych ujęciach znaczenia technologii dla współczesnej kultury (polityki, sztuki, nauki) oraz na teoriach i utopiach społecznych odwołujących się do takich koncepcji jak społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo postindustrialne. Popularyzator myśli i tłumacz prac Viléma Flussera.

Czeski filozof języka i komunikacji, myśliciel żydowski, niemiecki teoretyk mediów, brazylijski eseista, krytyk i kurator sztuki – wszystkie te etykiety mogą opisywać lub jedynie sygnalizować tożsamość Viléma Flussera (1920-1991). Jednak nawet zebrane wszystkie razem, nie wyczerpują wymaganych w jego przypadku znaczeń. Flusser uważał się bowiem za nomadę i swoją filozofię uprawiał w podobnym nomadycznym stylu, znoszącym zasadność wszelkich granic narodowych, instytucjonalnych, metodologicznych czy dyscyplinarnych. Pozwoliło mu to na stworzenie niezwykłej, wielowątkowej opowieści o współczesności i jej mieszkańcach – dziwnych funkcjonariuszach aparatów i techno-imaginatorach. Choć opowieść ta snuta była w drugiej połowie minionego wieku, to jej interpretacyjna pojemność i miejscami futurologiczny i utopijny charakter razem sprawiają, że do dziś nie traci na aktualności – nadal może służyć jako narzędzie do tłumaczenia i krytycznego modelowania naszych praktyk kulturowych związanych z nauką, sztuką, moralnością i polityką. Przemyślenia Flussera zdają się tym bardziej aktualne, że koncentrują się na fenomenie technologii komunikacyjnych i medialnych, które obecnie w sposób jeszcze bardziej zdecydowany niż kiedykolwiek wcześniej decydują o kształcie naszego życia i jego kulturowym milieu.

W cieniu posthistorii.… to pierwsza polska monografia poświęcona twórczości Viléma Flussera, która ma ambicje przedstawienia jej jako pewnej spójnej całości. Jest to wprowadzenie do myśli rozległej, rozproszonej, niestabilnej metodologicznie, zapisanej w wielu językach – i zarazem, nieuchronnie, pewna próba jej interpretacji.