Miasto w ruchu

Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

ISBN: 978-83-231-4101-3
Liczba stron: 510
Rok wydania: 2019
Wydania: 1

Radosław Bugowski

(ur. 1985 r.) doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i analizom karier toruńskich przedsiębiorców z początku XX w. Prowadził badania naukowe w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii społecznej i gospodarczej XIX i XX w., procesów modernizacyjnych oraz historii myśli ekonomicznej. Od 2012 r. dyrektor finansowy operatora transportowego Alegre Logistic Sp. z o.o.

Kiedy życie miejskie zaczęło tętnić dłużej i głośniej? Kiedy piesi utracili pierwszeństwo w ruchu drogowym, a dorożki konne zostały wyparte przez samochodowe taksówki? Co spowodowało, że na początku XX wieku urzędnik miejski podróżował ponaddwukrotnie szybciej od robotnika?

Wraz z powstaniem i rozwojem silnika spalinowego oraz elektrycznego pojawiła się komunikacja miejska, powozy konne były zastępowane przez samochody, mieszkańcy korzystali z rowerów i motocykli. Zmieniły się warunki podróżowania w przestrzeni miejskiej. Jednak przemiany te nie były dostępne w równym stopniu wszystkim grupom społecznym. Możliwości szybszego i nowoczesnego przemieszczania stały się nowym przejawem rozwarstwienia społeczeństwa.

Książka ta prezentuje proces zmian, jakie zaszły w sposobach podróżowania w przestrzeni miejskiej Torunia w latach 1891–1939. Autor podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: jak zmieniały się prędkość i jakość przemieszczania się w mieście, jak kształtował się ruch uliczny i jego natężenie oraz jak przebiegał proces organizacji i prawnej regulacji ruchu. Znajomość tych zagadnień pozwala spojrzeć na miasto w szerszej perspektywie, pokazując wpływ procesów modernizacyjnych na funkcjonowanie społeczności miejskiej.