Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku

ISBN: 83-229-2404-6
Liczba stron:
Rok wydania: 2004
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Przemysław Gut

Doktor, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor wielu artykułów w polskich czasopismach filozoficznych. Zajmuje się głównie filozofią nowożytną, zwłaszcza metafizyką i epistemologią XVII wieku oraz filozofią współczesną, szczególnie teorią działania. Przebywał na stypendiach naukowych w Ludwig-Maximilians-Universität (Monachium), Karl-Franzens-Universität (Graz), Katholieke Universiteit Leuven (Leuven) i w Internationale Akademie für Philosophie (Lichtenstein).

Książka podejmuje istotne dla filozofii XVII wieku, aczkolwiek aktualne do dzisiaj zagadnienie, konstytuujące spór między monizmem a pluralizmem w pojmowaniu rzeczywistości. Jej warstwę zasadniczą stanowi analityczne omówienie argumentacji Leibniza na rzecz pluralizmu w zestawieniu z poglądami współczesnych mu filozofów o orientacji monistycznej, zwłaszcza Spinozy.