Aporia wolności

Krytyka teorii społecznej

ISBN: 978-83-231-4233-1
Liczba stron: 580
Rok wydania: 2019
Wydania: 1

Michał Roch Kaczmarczyk

Socjolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się teorią socjologiczną oraz socjologią prawa. Opublikował między innymi Wstęp do socjologicznej teorii własności (2006) uhonorowany nagrodą PAN im. Ludwika Krzywickiego oraz Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa (2010). Przetłumaczył na język polski między innymi System społeczny Talcotta Parsonsa oraz Systemy społeczne Niklasa Luhmanna. Stypendysta Max-Weber-Kolleg w Erfurcie (2008), Fundacji Kościuszkowskiej na State University of New York at Buffalo (2010-2012), Swedish Collegium for Advanced Study w Uppsali (2015-2016) oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego (2018).

Wolność należy do najbardziej intrygujących pojęć — często uznawana za istotę człowieczeństwa lub podstawę porządku społecznego jest jednocześnie wypierana ze słownika socjologicznego jako anachronizm, na który nie ma miejsca w naukach społecznych. Odniesienia do wolności pełne są wieloznaczności i ambiwalencji skrywających zarówno problemy teoretyczne, jak też osobiste rozterki uczonych. Prezentowana książka zrywa z cichą tradycją unikania tematu wolności w naukach społecznych lub formułowania go w sposób, który odbiera mu jego zasadniczą wagę. W przekonaniu autora, wyartykułowanie pierwszorzędnej roli, jaką problem wolności naprawdę odgrywa w socjologii, pozwala rzucić nowe światło na społeczno-polityczną rolę tej nauki, istniejące w niej podziały teoretyczne oraz jej przyszłe wyzwania. Książka dowodzi, że stosunek do wolności ma zasadnicze znaczenie dla każdej teorii społecznej. Tezę tę wspiera obszerny przegląd poglądów, które odcisnęły trwałe piętno na dziejach myśli społecznej w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Czytelnik znajdzie w książce między innymi omówienie myśli takich klasyków teorii społecznej jak Pierre Bourdieu, Cornelius Castoriadis, Emile Durkheim, Erving Goffman, Niklas Luhmann, Karol Marks, George Herbert Mead, Talcott Parsons czy Max Weber. Autor w nowy sposób ukazuje też strukturę wzajemnych relacji między głównymi nurtami refleksji socjologicznej — niewidoczną, gdy abstrahuje się od problematyki wolności. Osoby ceniące ideę wolności znajdą w prezentowanej książce nie tylko liczne uzasadnienia poglądu, że wolność jest wartością istotną dla porządku społecznego, lecz również analizę praktycznych i teoretycznych konsekwencji tego stanowiska. 

2020.10.21 - Laureat Konkursu na 23. Nagrodę im. Jana Długosza
2020.03.08 - Wyróżnienie – Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (przyznane podczas Poznańskich Targów Książki)