W "naszym pogrobowym położeniu"

Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym

ISBN: 978-83-231-4232-4
Liczba stron: 286
Rok wydania: 2019
Wydania: 1

Maciej Mycielski

(ur. 1965) – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja na UW. Autor m.in. książki Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Warszawa 2010, współautor Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, Warszawa 2016. Od 2013 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu.

Tematem książki jest myśl polityczna i społeczna Kajetana Koźmiana (1771-1856) po powstaniu 1830-31 roku. W tym czasie Koźmian, wcześniej wysoki urzędnik w Warszawie, wycofał się z życia publicznego. Z doświadczeniem powstania, któremu był zdecydowanie przeciwny, rozliczał się w rozprawie i wierszach pisanych w latach trzydziestych. Katastrofa powstańcza, która pozostawiła pytania o społeczne i psychologiczne mechanizmy polityki, o rolę jednostek i elit, zasadniczo wpłynęła też na najwybitniejsze dzieło Koźmiana – pamiętniki spisane w latach 1850-1853. Ale pisanie wspomnień nie oznaczało prostej kodyfikacji wcześniejszych przemyśleń Koźmiana¬¬¬; pamiętniki były osobnym etapem jego ewolucji ideowej. Pojawiły się w nich nowe, dotychczas nieobecne w jego twórczości wątki i pytania, np. ocena społeczeństwa polskiego drugiej połowy XVIII wieku. Pamiętnikarz odnosił się często do piśmiennictwa połowy XIX wieku, przede wszystkim do powieści. Wbrew stereotypowemu wizerunkowi dogmatycznego klasyka i konserwatysty, Koźmian wyłaniający z pisanych po powstaniu tekstów wydaje się postacią złożoną, uwikłaną w ciekawe paradoksy ideowe.