The Language of Polish Modernism

ISBN: 978-3-631-70525-4
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2017
Wydania: 1 / TRANSLACJE / Peter Lang / tł. Tul'si Bhambry

Ryszard Nycz

(ur. 1951) – historyk i teoretyk literatury i kultury. Profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się nowoczesną i ponowoczesną literaturą w kontekście teoretycznym oraz kulturowo-antropologicznym. Kieruje Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ogólnopolską Transdyscyplinarną Szkołą Letnią dla doktorantów. Redaguje dwumiesięcznik „Teksty Drugie” oraz serie wydawnicze: „Horyzonty Nowoczesności”, „Modernizm w Polsce” (wraz z Włodzimierzem Boleckim), „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z Teresą Walas), „Nowa Humanistyka”. Autor ponad 160 publikacji, w tym książek: Sylwy współczesne (1984, wyd. 2 - 1996), Tekstowy świat (1993, wyd. 2 - 2000), Język modernizmu (1997, wyd. 2 - 2002), Literatura jako trop rzeczywistości (2001. wyd. 2 - 2012), Poetyka doświadczenia (2012).

This book debunks the myth of Polish Modernist literature as rooted in rash, immediate expression. The author compares programmatic statements on language by turn-of-the-century writers such as Wacław Berent, Bolesław Leśmian, Stanisław Brzozowski or Karol Irzykowski with notions deduced from their literary works. He demonstrates that these writers’ linguistic self-consciousness informs their implicitly self-reflexive texts and sheds light on their values and characteristic qualities. The author treats Modernist literature itself as a sort of «language» – a distinct entity that emerged through systematic differentiation within the general literary discourse. The book enhances the understanding of the transformations behind this important philosophical and artistic movement.