Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii

Przypadek Feliciano de Silva (ca. 1489-1554)

ISBN: 978-83-231-4388-8
Liczba stron: 478
Rok wydania: 2020
Wydania: 1

Katarzyna Setkowicz

(ur. 1987), absolwentka filologii hiszpańskiej, w 2018 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Prowadzi badania w obszarze socjologii literatury, historii książki i literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii. W swoich projektach badawczych stara się łączyć różne perspektywy i metody, korzystając z dorobku takich dziedzin jak literaturoznawstwo, bibliologia czy socjologia.

Kiedy rozpoczęło się profesjonalne pisarstwo?
Autorka monografii, bazując przede wszystkim na teorii pola literackiego Pierre’a Bourdieu, stawia śmiałą tezę o początkach zawodu pisarza w Hiszpanii już w pierwszej połowie XVI wieku. Opisuje warunki panujące na rynku wydawniczym i obowiązujące prawodawstwo, a także rozwój romansu rycerskiego – najpopularniejszego wówczas gatunku fikcji literackiej. Na tle tych uwarunkowań pojawia się niezwykła postać: Feliciano de Silva, autor pięciu romansów rycerskich i jednej kontynuacji słynnej Celestyny. Zubożały szlachcic, dla którego pisarstwo stało się sposobem na życie. Książka ukazuje, w czym przejawiał się profesjonalizm Silvy, jak dopasowywał on swoją twórczość do gustów czytelniczych oraz jak był traktowany przez innych uczestników pola literackiego. Czy ulubiony pisarz Don Kichota był też jednym z pierwszych pisarzy zawodowych?
 

Link do e-dyskusji z Autorką (12.04.2021_FB):
E-dyskusja o książce dr Katarzyny Setkowicz „Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489–1554)” 

Nagranie dostępne także na: youtube