Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w.

ISBN: 978-83-231-4475-5
Liczba stron: 448
Rok wydania: 2021
Wydania: 1

Jaśmina Korczak-Siedlecka

z domu Kurczewska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Instytut Historii PAN), absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 2014-2017 zatrudniona w Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas – GWZO). Obecnie pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalizuje się w historii społecznej epoki nowożytnej z uwzględnieniem terenów niemieckojęzycznych. W swoich badaniach stara się zastosować różne podejścia metodologiczne oraz dorobek nauk społecznych.

Książka, oparta na księgach sądowych z XVI-XVII w., przedstawia wielowymiarowy obraz społeczności wiejskiej na Mierzei Wiślanej w epoce nowożytnej.
W życiu dawnej wsi przemoc była stałym elementem relacji międzyludzkich – rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Wachlarz zachowań agresywnych obejmował wyzwiska, plotki, groźby, pobicia, oplucia czy rwanie włosów. Interpretacja dotąd ignorowanych w historiografii jako „mniejszej wagi” codziennych konfliktów między jednostkami jest kluczem do zrozumienia ówczesnej struktury społecznej i norm zachowania na nowożytnej wsi oraz tożsamości jej mieszkańców. Autorka zadaje pytania o formy przemocy, jej funkcje społeczne, okoliczności jej stosowania, motywacje sprawców, akceptowane granice.
Społeczność wiejska na Mierzei Wiślanej należała do tzw. kultur honoru, gdzie honor jednostki był czynnikiem decydującym o jej tożsamości i przynależności do grupy. W książce przyjrzymy się sposobom i konsekwencjom utraty honoru, zadamy pytanie o społeczne funkcje zasad honorowych i o to, jak wpływały one na relacje międzyludzkie. Autorka stawia sobie za cel zrozumienie zależności między honorem a przemocą.
 

 

2024.02.15 - nagroda im. Gerarda Labudy przyznawaną przez Instytut Kaszubski w Gdańsku za najlepszą pracę o tematyce Kaszub i Pomorza z ostatnich 3 lat

2023.05.29 - wygrana w konkursie im. Prof. Grzegorza Białuńskiego na pracę naukową z zakresu historii dawnych ziem pruskich organizowanym przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

2022.09.21 - nominacja do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Pomorska Książka Roku