Filozofia społeczna Róży Luksemburg

ISBN: 978-83-231-4509-7
Liczba stron: 504
Rok wydania: 2021
Wydania: 1

Damian Winczewski

(ur. 1989) – doktor filozofii oraz absolwent studiów ekonomicznych. Interesuje się głównie filozofią współczesną i szeroko rozumianą współczesną myślą społeczno-polityczną, ze szczególnym skupieniem na tradycjach intelektualnych nawiązujących do filozofii marksistowskiej. Jest autorem szeregu artykułów dotyczących historycznych i teoretycznych problemów tego nurtu. Publikował w renomowanych periodykach zagranicznych takich jak Science & Society, Studies in East European Thought, czy Film International. Obecnie zajmuje się badaniami nad dialektyką i opracowaniem współczesnego stanu wiedzy na temat jej aktualności i zastosowań.

Po upadku większości państw deklarujących się jako socjalistyczne stojąca u ich podstaw filozofia marksistowska została instytucjonalnie potępiona i skazana na zapomnienie. Przyczyną tej negatywnej oceny były głównie kryteria pozanaukowe – polityczne i ideologiczne. Krytycy zazwyczaj unikali  analizy realnej wartości jej epistemologicznej i metodologicznej podstawy, czyli dialektyki materialistycznej. Wielu zarówno radzieckich, jak i zachodnich badaczy marksizmu uważało, że prawdziwych źródeł tej dialektyki należy szukać w ekonomicznych koncepcjach Karola Marksa. Dlatego jest uzasadnione, aby racjonalna rekonstrukcja historii filozofii marksistowskiej nawiązywała także do dzieł z zakresu ekonomii jednej z najwybitniejszych kontynuatorek rozważań autora Kapitału – Róży Luksemburg (1871–1919).
Monografia jest wyczerpującym opracowaniem jej myśli i wkładu w rozwój dialektyki materialistycznej, która skrywa się przede wszystkim w  ekonomii politycznej i opartych na niej metodologicznie pismach społeczno-politycznych. Umożliwia w ten sposób rekonstrukcję filozofii społecznej Luksemburg i oczyszczenie polskiej intelektualistki z wielu dawnych mitów na temat jej poglądów. Praca obejmuje też zestawienie filozofii Luksemburg z oryginalną myślą Marksa oraz z teorią i praktyką innych najważniejszych przedstawicieli marksizmu, takich jak Karl Kautsky czy Włodzimierz Lenin. Książka oferuje czytelnikowi możliwość zapoznania się z panoramą intelektualną „złotego wieku” tego nurtu.