Wolni i zniewoleni

Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego

ISBN: 978-83-231-4760-2
Liczba stron: 449
Rok wydania: 2022
Wydania: 1

Agata Błoch

Uzyskała tytuł Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Historia w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w 2021 r. oraz tytuł magistra Historii Imperium Portugalskiego na Uniwersytecie Nova w Lizbonie w 2018. Specjalizuje się w historii kolonialnego Imperium Portugalskiego. Zajmuje się historią społeczną, grupami podporządkowanymi, teoriami postkolonialnymi oraz historyczną analizą sieci. Prowadzi zajęcia w Zakładzie Brazylianistyki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków (ANPUH). Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis. Kierowniczka projektu badawczego „Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych” realizowanego w ramach Konkursu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Realizowała międzynarodowy grant badawczy w Portugalii w ramach Fundacji Calouste Gulbenkiana (2016-2017). Współautorka artykułu „Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire” (Błoch, Vasques, Bojanowski 2020) opublikowanego w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym Social Networks. Autorka książki „Cabo Verde – O Paraíso do Atlântico Colonial” opublikowanej w Brazylii w 2019 r.

„Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego” to historia ludzi z peryferii kolonialnego imperium portugalskiego. To opowieść o tych, którzy kiedyś zamieszkiwali obszar dzisiejszej Brazylii, Angoli, Gwinei-Bissau oraz atlantyckich archipelagów Wysp Zielonego Przylądka i Wysp Świętego Tomasza. Wśród nich znajdziemy nie tylko ludy autochtoniczne, ale także Żydów uciekających przed prześladowaniem religijnym, żydowskich konwertytów czy Muzułmanów oraz Cyganów skazanych wyrokiem sądów inkwizycyjnych i cywilnych, a także czarownice i przestępców. Raz wolni, raz zniewoleni. Ich stopień podporządkowania różnił się w zależności od takich czynników jak płeć, stopień asymilacji, relacje z panem oraz miejsce w strukturze sieci.  Celem tej książki było wydobycie tych głosów i przyjrzenie się bliżej, kto z nich aktywnie i świadomie uczestniczył w budowaniu kolonialnego imperium portugalskiego, a kto na zawsze zniknął z kart historii. Czy odtworzenie zdarzeń z punktu widzenia tych najbardziej marginalizowanych pomoże ją zrekonstruować?