Dziedziczenie

Perspektywa aksjologiczna

ISBN: 978-83-231-4904-0
Liczba stron: 430
Rok wydania: 2022
Wydania: 1

Paweł Rafałowicz

doktor nauk prawnych, radca prawny i mediator. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Postawiony w książce problem sprowadza się do odtworzenia wartości chronionych i urzeczywistnianych w konstrukcji dziedziczenia przez polskiego ustawodawcę. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest teza, zgodnie z którą konstrukcja dziedziczenia jest osadzona w wartościach o charakterze gospodarczym i społecznym. Poszczególne rozdziały książki ukazują aksjologiczny wymiar poszczególnych instytucji prawa spadkowego: dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia testamentowego, zachowku i wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia oraz wyłączenia małżonka od dziedziczenia. W każdej z tych części odnaleźć można trzy kluczowe zagadnienia: po pierwsze – próbę ustalenia ratio legis analizowanych instytucji oraz zestaw wartości, jakie jej przyświecają lub powinny przyświecać; po drugie – ich analizę dogmatyczną, z uwzględnieniem istotnych problemów komentowanych w judykaturze i piśmiennictwie; po trzecie natomiast – ocenę regulacji w kontekście jej aksjologii.