Kup książkę

Pliki do pobrania:

Nacjonalizm bez narodów

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych

ISBN: 9788322930502
Liczba stron: 472
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krzysztof Jaskułowski

Prof. dr hab. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2002 roku obronił tam pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Sybilli Bidwell. W 2011 uzyskał habilitację z socjologii, a w 2021 roku tytuł profesora, Był stypendystą m.in. Institute for Advanced Studies in the Humanities w Edynburgu, John Kluge Center w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Instytutu Herdera w Marburgu. Jest autorem książki „The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy” (Palgrave 2019) oraz współautorem „Teaching History, Celebrating Nationalism. School History Education in Poland” (Routledge, 2022). Publikował również artykuły w „Memory Studies”, „Internatonal Migration Review”, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, „International Migration”, „British Journal of Sociology of Education”, „Critical Studies in Education”, „Ethnic and Racial Studies”, „Nationalities” „Identities. Global Studies in Culture and Power”, „International Political Science Review”. Obecnie zajmuje się problematyką rasizmu oraz polityki pamięci.

Przedmiotem monografii jest analiza naukowej refleksji nad narodem i nacjonalizmem. Praca jest krytycznym przewodnikiem po problematyce studiów narodowościowych. Autor omawia podstawowe założenia głównych nurtów teoretycznych w badaniach nad nacjonalizmem, zwłaszcza etnosymbolizmu (Anthony D. Smith) i modernizmu (Ernest Gellner, Benedict Anderson). Współczesne koncepcje lokuje w historycznym kontekście, omawiając sposób ujmowania kwestii narodowej w klasycznej socjologii. Twórcy socjologii nie wypracowali spójnej i całościowej teorii narodu i nacjonalizmu, stworzyli jednak tradycje badawcze, które wpłynęły na współczesne stanowiska teoretyczne.
W książce pokazuje przede wszystkim ewolucję myśli narodoznawczej polegającej na stopniowym odchodzeniu od realistycznego i substancjalnego pojmowania narodu w kierunku koncepcji „nacjonalizmu bez narodów”, czyli podejścia koncentrującego się na społecznych procesach nadawania rzeczywistości narodowego charakteru.
Monografię zamykają trzy krótkie eseje poświęcone samemu zjawisku nacjonalizmu, stanowiące  jednocześnie propozycję dalszych badań. Szczególny nacisk został w nich położony na niedocenianą w głównych teoriach narodu i nacjonalizmu rolę myślenia mitycznego, magicznego i symbolicznego, a także na codzienne manifestacje nacjonalizmu w popkulturze.