Kup książkę

Pliki do pobrania:

Nacjonalizm bez narodów

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych

ISBN: http://www.wuwr.com.pl/products/365.html
Liczba stron: 472
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krzysztof Jaskułowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2002 roku obronił tam pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Sybilli Bidwell. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego na UWr. Studiował także stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. Był stypendystą m.in. Institute for Advanced Studies in the Humanities w Edynburgu oraz John Kluge Center w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie.
W latach 2002–2009 pracował jako adiunkt w Instytucie Historycznym UWr. Od 2006 roku jest zatrudniony w Katedrze Studiów Europejskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Napisał książkę Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej (2003) i współredagował trzy prace: Naród – tożsamość – kultura. Między koniecznością a wyborem (2005), Na styku kultur. Spotkania europejskie (2007), Nationalisms Today (2009). Opublikował kilkadziesiąt artykułów poświęconych różnym aspektom nacjonalizmu, m.in. w „Sprawach Narodowościowych”, „Ludzie”, „Kulturze i Społeczeństwie” i „Kulturze Popularnej”. Tłumaczył hasła do polskiej edycji Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (w przygotowaniu).

Przedmiotem monografii jest analiza naukowej refleksji nad narodem i nacjonalizmem. Praca jest krytycznym przewodnikiem po problematyce studiów narodowościowych. Autor omawia podstawowe założenia głównych nurtów teoretycznych w badaniach nad nacjonalizmem, zwłaszcza etnosymbolizmu (Anthony D. Smith) i modernizmu (Ernest Gellner, Benedict Anderson). Współczesne koncepcje lokuje w historycznym kontekście, omawiając sposób ujmowania kwestii narodowej w klasycznej socjologii. Twórcy socjologii nie wypracowali spójnej i całościowej teorii narodu i nacjonalizmu, stworzyli jednak tradycje badawcze, które wpłynęły na współczesne stanowiska teoretyczne.
W książce pokazuje przede wszystkim ewolucję myśli narodoznawczej polegającej na stopniowym odchodzeniu od realistycznego i substancjalnego pojmowania narodu w kierunku koncepcji „nacjonalizmu bez narodów”, czyli podejścia koncentrującego się na społecznych procesach nadawania rzeczywistości narodowego charakteru.
Monografię zamykają trzy krótkie eseje poświęcone samemu zjawisku nacjonalizmu, stanowiące  jednocześnie propozycję dalszych badań. Szczególny nacisk został w nich położony na niedocenianą w głównych teoriach narodu i nacjonalizmu rolę myślenia mitycznego, magicznego i symbolicznego, a także na codzienne manifestacje nacjonalizmu w popkulturze.