Jak wytwarzany jest slums?

Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi

ISBN: 978-83-231-5144-9
Liczba stron: 474
Rok wydania: 2023
Wydania: 1

Magdalena Chułek

Absolwentka Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiuntka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie w projektowaniu, organizacji i prowadzeniu badań antropologicznych oraz interpretacji danych jakościowych. Realizowała projekty m. in. w Polsce, Sudanie i Tanzanii. Była kierownikiem finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego „Pomoc w slumsach Afryki – lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho”. Stale kontynuuje prace badawcze w tzw. slumsach. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują również migracje przymusowe oraz strategie adaptacyjne do zmian środowiska przyrodniczego w szczególności w obozach dla uchodźców.

Książka „Jak wytwarzany jest slums? Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi” powstała na bazie pogłębionych badań terenowych w Kenii. To propozycja antropologicznego ujęcia tzw. „slumsów” łącząca teorię z etnograficzną praktyką. Autorka kwestionuje dominujące potoczne oraz naukowe dyskursy o slumsach. Wskazuje, że slumsy stanowią z jednej strony egzemplifikację szerszych globalnych zjawisk generujących określone warunki ich powstania i funkcjonowania, z drugiej strony przez określone studia przypadków daje wgląd w postawy i sposoby działania konkretnych mieszkańców. Takie zestawienie perspektywy odgórnych dyskursów i struktury z oddolnymi praktykami i indywidualnymi doświadczeniami mieszkańców slumsów oddaje podział książki na dwie części Genealogie: jak slums stał się slumsem? oraz Morfologie: praktykowanie struktur slumsu. Genealogie opowiadają o procesach wytwarzania slumsów jako przestrzeni i swego rodzaju „marki” oraz ich usankcjonowania przez praktyki językowe. Morfologie ukazują z kolei rozmaite strategie przyjmowane przez uczestników życia w slumsach w ich codziennym życiu, od sposobów zarabiania na życie po lincze na złodziejach. W rezultacie książka ukazuje kompleksowość świata, w który mieszkańcy slumsów są uwikłani i który na różne sposoby i na różnych poziomach współtworzą.

2024.02.23 - Nominacja do nagrody im. Marcina Króla za najlepszą książkę opublikowaną w 2023 roku z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia