Salony, „salonierki”, polityka

Studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku

ISBN: 978-83-231-5167-8
Liczba stron: 478
Rok wydania: 2024
Wydania: 1

Dorota Wiśniewska

doktorka, adiunktka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Bada europejskie oświecenie, skupiając się na historii kobiet w ujęciu porównawczym. Ponadto zajmuje się dydaktyką historii oraz public history. Autorka materiałów edukacyjnych do uczenia (się) historii oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikowała w wydawnictwach Routledge i Księgarni Akademickiej, a także w czasopismach „Gender & History”, „Revue historique”, „Przeglądzie Historycznym”, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”. Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Edukacji i Nauki oraz rządu francuskiego (doktorat cotutelle na Uniwersytecie Wrocławskim i Paris Saclay).

Czym były osiemnastowieczne salony? Kto je prowadził i jak można było stać się częścią tego świata? Jakie aktywności towarzyszyły spotkaniom? Jakie funkcje pełniły salony w życiu społecznym i politycznym? Jaki był stosunek „salonierek” do polityki i w jakim stopniu salon pomagał im w ich publicznej działalności? Autorka odpowiada na te pytania w oparciu o prace dotyczące salonu we Francji, pamiętniki polsko-litewskiej szlachty oraz relacje podróżników, którzy odwiedzili Warszawę w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Porównuje życie towarzyskie elit we Francji i w Polsce w drugiej połowie XVIII w., ukazując punkty wspólne i specyfikę obu środowisk. Wnioski z lektury korespondencji markizy Marie de Vichy-Chamrond du Deffand i Marii Radziwiłłowej pozwoliły jej z kolei zestawić kultury polityczne przykładowych „salonierek”, a także ukazać związki między życiem towarzyskim i politycznym z ich perspektywy.