Kup książkę

Odmiany dyskursu

Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku

ISBN: 978-83-229-2772-4
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2006
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Zbigniew Kloch

Absolwent polonistyki warszawskiej z 1978 roku. Doktorant w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 roku zatrudniony w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Języka Artystycznego IBL PAN, założonej przez prof. Marię Renatę Mayenową, a obecnie pracownik Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego w IBL PAN. Doktoryzował się w 1985 roku w IBL PAN na podstawie pracy o poezji pierwszej wojny, napisanej pod kierunkiem profesora Michała Głowińskiego. W IBL habilitował się w roku 1995. Od 1999 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Autor prac z zakresu historii i teorii literatury, wiedzy o komunikacji społecznej, semiotyki, teorii znaku. Prowadzi seminaria z semiotyki kultury, wiedzy o zależnościach miedzy językiem a kulturą, z teorii metafory. Ostatnio zajmuje się tzw. marginaliami dzisiejszej kultury i przemianami, jakie nastąpiły w kulturze polskiej w ostatnim dwudziestoleciu.

Odmiany dyskursu to książka o przemianach, które nastąpiły w polskiej kulturze po 1989 roku, kiedy to rozpoczęły się, trwające do dzisiaj, przekształcenia jej modelu i stylu. Kultura poddana została procesom komercjalizacji, a określenia opisujące sukces finansowy zaczęły być używane jako kategorie estetyczne, współtworząc tym samym kanon aktualnych wartości. Książka analizuje kulturę przez lata zwaną masową, dziś niekiedy - globalną. Terminy kultura doświadczenia potocznego, kultura codzienności, świat znaków kształtujących naszą semiosferę (jak o semiotycznym wyposażeniu kultury zwykł mawiać Jurij M. Łotman) to określenia, które dobrze opisują istotę zjawiska. Chodzi o rzeczywistość znaków, wypowiedzi, konwencji, mód, organizacji przestrzeni, które powtarza się jako wartościowe, istotne i doświadczane w codziennych kontaktach ze światem. Znaków i kodów, do których przyzwyczailiśmy się na tyle, że traktujemy je jako oczywistość. Książka mówi o różnych aspektach doświadczenia codzienności kultury i ich wpływie na kształtowanie się w naszej świadomości jej całościowego obrazu.