Granice pojęciowe metafizyki

ISBN: 83-229-2682-0
Liczba stron: 342
Rok wydania: 2006
Wydania: 2 (2017 - drugie wydanie)

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk

(ur. 1973) jest adiunktem Zakładu Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium i doktorat uzyskał na UJ, studiował także w University of Bristol oraz w Oxford University. Jest dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców. Dotychczas opublikował kilkadziesiąt artykułów, esejów i recenzji (w tym część w języku angielskim). Jego zainteresowania obejmują metafizykę, epistemologię, filozofię umysłu, filozofię Arystotelesa i Kanta.

Praca analizuje podstawowy aparaty pojęciowy naszego umysłu, na który składają się takie pojęcia, jak: istnienie, istota, jedność, wielość, prawda czy dobro. Bogato ilustrowana materiałem historycznym, w warstwie teoretycznej odwołuje się przede wszystkim do osiągnięć filozofii współczesnej. Zwieńczeniem rozważań jest hipoteza o istnieniu podstawowego uposażenia umysłu; wyjaśnia ona swoistość pojęć granicznych oraz ich rolę w aktywności kognitywnej i wolicjonalnej.