Przypadek

Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie

ISBN: 978-83-231-3645-3
Liczba stron: 418
Rok wydania: 2006
Wydania: 2 (2016 - drugie wydanie)

Rafał Koschany

Doktor, adiunkt Zakładu Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im A. Mickiewicza. Autor artykułów publikowanych m.in. w "Kwartalniku Filmowym”, "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, "Polonistyce”, "Toposie”, "Nowej Okolicy Poetów” oraz w tomach zbiorowych. Współredaktor książek Horyzonty interpretacji, Wokół myśli Pala Ricoeura (2003), Fenomen daru (2004), i Fenomen duchowości (2006). Zajmuje się przede wszystkim teorią literatury i filmu, interpretacją dzieł tych obydwu gatunków, interdyscyplinarnym pograniczem sztuki i filozofii; jego badania metodologiczne sytuują się w kręgu hermeneutyki i semiotyki.

Przypadek to jedna z podstawowych kategorii ontologii i epistemologii. Dzięki Rafałowi Koschanemu doczekał się on obecnie także opracowania literaturo- i filmoznawczego. W XX-wiecznej sztuce przypadek bywał zarówno zasadą tworzenia, jak i ważnym tematem. W książce oba te wątki się przenikają, a przedmiotem autorskiej analizy są wybrane zagadnienia filozoficzne (od Leibniza do Marquarda), twórczość literacka (od Mallarmégo do Podsiadły) i filmowa (od Antonioniego do Zanussiego).