Kup książkę

Doświadczenie zagłady z persperktywy dziecka

w polskiej literaturze dokumentu osobistego

ISBN: 978-83-229-2983-4
Liczba stron: 387
Rok wydania: 2009
Wydania: 1

Justyna Kowalska-Leder

kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autorka książki „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Książka Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) ukazała się w przekładzie angielskim pod tytułem Their Childhood and the Holocaust. A Child’s Perspective in Polish Documentary and Autobiographical Literature (2015).

Książka poświęcona jest doświadczeniu Zagłady widzianej z perspektywy żydowskiego dziecka. Wyjątkowość dziecięcego punktu widzenia polega na tym, że Holokaust nie burzy żadnej poprzedzającej go wizji świata, staje się natomiast obszarem pierwszych rozpoznań. Prowadzone tu analizy ukazują, w jaki sposób owe rozpoznania są dokonywane, gdzie w wypowiedziach dziecka przebiega granica wyrażalności, o której tak często mówimy w odniesieniu do kategorii traumy. W pierwszej części zatytułowanej „Okupacyjne »tu i teraz«” przedmiotem rozważań są dzienniki i wypracowania napisane po polsku przez dzieci żydowskie podczas drugiej wojny światowej. Część druga „Literackie powroty do dzieciństwa czasu Zagłady” poświęcona jest polskiej literaturze wspomnieniowej, której autorzy wracają pamięcią do lat dziecinnych naznaczonych doświadczeniem Holokaustu.

2009 r. - wyróżnienie w Konkursie im. Majera Bałabana ogłoszonym przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma