Kup książkę

Pliki do pobrania:

Megalopsychokracja

O cnocie w polityce i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)

ISBN: 978-83-229-2997-1
Liczba stron: 575
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Stanisław Łojek

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Obrona Nietzschego - rzecz o odpowiedzialności (Kęty 2002), Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności (seria "Monografie FNP", Wrocław 2002), Megalopsychokracja. O cnocie w polityce i polityce cnoty. (Od Homera do Arendt i Straussa) (Seria "Monografie FNP", Wrocław 2009), Prawda, sztuka, nihilizm, Heideggera spór z Nietschem (Kraków 2013). Był stypendystą Funduszu im. Stanisława Estreichera.

Megalopsychokracja to utopijny ustrój, w którym megalopsychia - cnota "człowieka o wielkiej duszy" utożsamiana z doskonałością etyczną jednostkowego życia - jest uznawana za cnotę najbardziej godną pożądania i najwyższy cel istnienia społeczeństwa. Śledząc dzieje pojęcia cnoty w myśli starożytnej, nowożytnej i współczesnej, autor pokazuje, że w dotychczasowej tradycji samo pojęcie cnoty ulegało stopniowemu upadkowi i że inne wzorce człowieczeństwa były wzorcami panującymi. Zastanawiając się nad sensem cnoty i możliwością znalezienia dla niej miejsca w warunkach współczesnej polityki, dochodzi do wniosku, że megalopsychokracja jest być może mniej utopijna niż którakolwiek z propozycji klasycznych. Cnota megalopsychos jest bowiem wolna od założeń metafizycznych, które stanowiły uzasadnienie klasycznej koncepcji cnoty i które, jak się wydaje, bezpowrotnie utraciły wiarygodność.