Między zwierzęciem a maszyną

Utopia technologiczna Stanisława Lema

ISBN: 978-83-229-2854-7
Liczba stron: 295
Rok wydania: 2007
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Paweł Majewski

Jest członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Autor książek Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema (2007); Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków (2013, Nagroda Rektora UW) oraz współredaktor podręcznika Antropologia antyku greckiego (2011), Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim (2015, seria Monografie Humanistyczne FNP); Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia(2017). W latach 2008 i 2009 otrzymywał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w 2008 stypendium Rektora UW.

Książka jest próbą interpretacji dwóch esejów Stanisława Lema - Dialogów i Summy technologiae - jako rozbudowanego projektu autoewolucji gatunku ludzkiego, czyli przejęcia przez ludzi pełnej kontroli nad procesami ich własnego rozwoju biologicznego. Według przedstawianej interpretacji projekt ten jest rodzajem liberalnej utopii opartej na przeświadczeniu o racjonalności natury ludzkiej. Twórczość Lema jest analizowana na szerokim tle, które obejmuje większość nurtów współczesnej refleksji naukoznawczej i społecznej.