Kup książkę

Pliki do pobrania:

Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla

Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

ISBN: 978-83-229-3065-6
Liczba stron: 267
Rok wydania: 2010
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Monika Małek

(ur. 1974), dr filozofii i mgr prawa, pracuje w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się filozofią współczesną, zwłaszcza w kontekście idei pojęcia wolności i jego wpływu na rozwój innych dziedzin działalności człowieka. Interesuje się filozofią buddyjską i studiuje język tybetański.

Książka jest próbą zaprezentowania liberalizmu etycznego Johna Stuarta Milla jako całościowego, systemowego ujęcia, zawierającego koncepcję człowieka i określającego status oraz hierarchię wartości. Charakterystyczne dla tego autora połączenie idei wolności indywidualnej z zasadami utylitaryzmu powoduje, iż koncepcje Milla znajdują szeroki oddźwięk zarówno u autorów związanych bezpośrednio z myślą liberalną, jak i u tych, którzy nie odwołują się do liberalnych założeń w pierwszej kolejności. W nawiązaniach oraz kontynuacjach wątków Millowskich odwołano się do koncepcji dwóch myślicieli współczesnych: Johna Graya i Petera Singera, a zwłaszcza  ich poglądów w kwestii idei wolności indywidualnej, natury ludzkiej oraz możliwości postępu etycznego.