"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli"

Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)

ISBN: 83-229-2617-0
Liczba stron: 405
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2017 - drugie wydanie)

Maciej Mycielski

(ur. 1965) – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja na UW. Autor m.in. książki Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Warszawa 2010, współautor Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915, Warszawa 2016. Od 2013 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu.

Tematem książki jest myśl polityczna Kajetana Koźmiana w okresie, kiedy był czynnym politykiem, a więc do 1830 roku. Zagadnieniem dominującym w omawianych tekstach poety jest kształt przyszłej wspólnoty politycznej wyłaniającej się po katastrofie rozbiorów. Kolejne koncepcje tej wspólnoty bardzo się różniły - Koźmian przeszedł ewolucję od ziemiańskiego konserwatyzmu do przekonania, że nowy naród będzie się tworzył na bazie chłopskiej kultury z jej prostymi cnotami.

2005 r. - Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej