Akty świadomości i procesy poznawcze

ISBN: 83-85220-67-4
Liczba stron:
Rok wydania: 1996
Wydania: 1

Jerzy Bobryk

ŚP (13.10.2016). Był pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii PAN i Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Obszary jego zainteresowań to: historia psychologii, psychologia poznawcza, psycholingwistyka i epistemiologia. Napisał m.in. takie książki jak: The classical vision of the mind and contemporary cognitive psychology; Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy; Locus umysłu; Społeczne podstawy "ja podmiotowego".

Punktem wyjścia książki jest analiza treści i funkcji pojęcia przyczynowości pojawiającego się w wybranych teoriach współczesnej psychologii poznawczej. Wnioskiem , do jakiego autor dochodzi, jest konieczność starannego rozróżnienia w psychologii pojęcia aktu i pojęcia procesu. Procesy są, zdaniem Bobryka, zjawiskami zdeterminowanymi przez tzw. przyczyny sprawcze i mogą być badane metodami obiektywnymi. Akty natomiast są zjawiskami determinowanymi intencjonalnością, którą autor pracy rozumie jako specyficzną relację podmiotu aktu z otoczeniem. Badanie aktów wymaga użycia metod subiektywnych, m.in. takich, jakie wypracowała współczesna fenomenologia egzystencjalna. Końcowa część pracy poświęcona jest zagadnieniu wolności ludzkiego działania.

Książka wydana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.