Kup książkę

Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 83-912844-9-2
Liczba stron:
Rok wydania: 2000
Wydania: 1

Hanna Bojar

Zajmuje się problematyką przemian ustrojowych w Polsce. Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań są społeczno-kulturowe charakterystyki wybranych podmiotów społecznych, takich jak mniejszości społeczne, społeczności lokalne, rodzina oraz ich miejsce i rola w kształtowaniu nowego ładu społecznego. Uczestnik i współorganizator projektów badawczych w tej dziedzinie. Autorka wielu artykułów i rozpraw.

Książka jest poświęcona socjologicznej problematyce zmian ustrojowych. W swej pracy autorka analizuje stosunki zachodzące pomiędzy różnymi typami zbiorowości społecznych w warunkach radykalnej rekonstrukcji demokratycznej współczesnego społeczeństwa polskiego. Jednym z podstawowych podmiotów obecnej zmiany społecznej są mniejszości społeczne, które w tej pracy zostały potraktowane jako podmioty zbiorowe w obrębie społeczeństwa demokratycznego, postrzegane strukturalnie jako fragment całości.
Problematyka mniejszości została przedstawiona zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i w perspektywie państwa, samych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego.

Książka wydana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.