Kup książkę

Pliki do pobrania:

Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV w.)

Centrum czy peryferie?

ISBN: 978-83-229-2968-1
Liczba stron: 664
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Grzegorz Myśliwski

(ur. 1966) jest pracownikiem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą m.in. University of Notre Dame du Lac w Stanach Zjednoczonych i Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze. Zajmuje się historią średniowiecza i wczesnej nowożytności. W swych pracach podejmował zagadnienia z zakresu historii kultury i gospodarki. Opublikował m.in. książkę pt. Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (1999).

Grzegorz Myśliwski w swej najnowszej publikacji, stanowiącej rezultat badań w archiwach polskich i zagranicznych, zrekonstruował miejsce i rolę Wrocławia w sieci powiązań między pięcioma wielkimi strefami gospodarczymi: sudecko-karpacką, czarnomorską, turyńsko-sasko-łużycką, górnoniemiecką i północnowłoską. Jednocześnie ukazał to miasto jako obszar przenikania się wielu kultur kupieckich (górnoniemieckiej, żydowskiej, włoskiej, hanzeatyckiej i niderlandzkiej).

NAGRODY: Nagroda KLIO w kategorii monografii naukowej - Warszawa 2009