Kup książkę

Aleksander Wielki

ISBN: 83-229-2618-9
Liczba stron: 430
Rok wydania: 2004
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Krzysztof Nawotka

(ur. 1960)- jest historykiem starożytnym i filologiem klasycznym, który zdobył wykształcenie we Wrocławiu, w Oksfordzie i Columbus. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się epigrafika grecką, historią ustroju w starożytności oraz dziejami Aleksandra Wielkiego. Opublikował trzy książki: The Western Pontic Cities: History and Political Organization (A. M. Hakkert 1997), Boule and Demos in Miletus and Its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D. (Ossolineum 1999), Plutarch, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, przekład i opracowanie (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003).

Aleksander Wielki to pierwsza polska biografia naukowa największego wodza starożytności, sportretowanego na tle geograficznym i kulturowym Macedonii, Grecji, imperium perskiego i Indii. Książka ta ukazuje Aleksandra - w świetle analizy wszystkich istotnych źródeł klasycznych i wschodnich - jako polityka i człowieka, podkreślając pozamilitarne aspekty jego panowania. Ważne miejsce zajmują w niej rozważania motywacji i planów politycznych króla Macedonii oraz wpływów jego trzynastoletnich rządów na świat zachodni i kultury tubylcze od Adriatyku o dolinę Indusu.