Idea społeczeństwa obywatelskiego

Współczesna debata i jej źródła

ISBN: 83-229-2459-3
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2012 - drugie wydanie)

Dorota Pietrzyk-Reeves

(ur. 1975 r.) wykłada filozofię polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych i badań są normatywne podstawy polityki. Jest autorką i redaktorem kilku książek oraz wielu artykułów publikowanych w kraju i za granicą z zakresu historii myśli politycznej i współczesnej filozofii polityki, dotyczących m.in. teorii społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i demokratyzacji, sfery publicznej, wielokulturowości oraz klasycznej tradycji republikańskiej i neorepublikanizmu.

Książka prezentuje szczegółową analizę pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, które pod koniec XX wieku powróciło do teorii politycznej, stając się dla jednych przedmiotem krytyki, dla innych koncepcją o bogatym potencjale wyjaśniającym czy wręcz społecznym ideałem. Przeprowadzona przez autorkę analiza teoretyczna przybliża, z jednej strony, bogatą tradycję filozoficzną idei społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej zaś spory, w jakie jest ona uwikłana współcześnie. Motyw przewodni analizy stanowi odwołanie do dwóch tradycji myśli politycznej, z których wywodzone jest to pojęcie: klasycznej tradycji republikańskiej i indywidualistycznej tradycji liberalnej, oraz teza głosząca, że współcześnie wartościowe jest takie ujęcie społeczeństwa obywatelskiego, które sięga do ideałów obydwu tradycji, do dwóch analizowanych w pracy modeli: republikańskiego i liberalnego.

Drugie wydanie książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 r.