Kup książkę

Pliki do pobrania:

Nie tylko Petlura

Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

ISBN: 83-229-2460-7
Liczba stron: 480
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2013 - drugie wydanie)

Jan Pisuliński

(ur. w 1968 r.) W 1992 r. po ukończeniu studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii macierzystej uczelni. W 2000 r. obronił doktorat Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, którego rozszerzeniem jest prezentowana książka. W 2009 r. opublikował pracę Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. W 2010 r. zdał kolokwium habilitacyjne. Od lutego 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim, kieruje Zakładem Historii Najnowszej Instytutu Historii UR. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych.
W latach 2000-2005 pracował dodatkowo w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie.

W książce przedstawiono miejsce kwestii ukraińskiej w polskiej polityce zagranicznej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Autor stara się pokazać, że polityka ukraińska kolejnych rządów nic ograniczała się tylko do realizacji ukraińskich planów Piłsudskiego związanych ze wspieraniem Symona Petlury. Szerzej omawia m.in. koncepcje i poczynania Komitetu Narodowego Polskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udowadnia też, że po traktacie ryskim kwestia ukraińska nadal odgrywała istotna rolę w polskiej polityce zagranicznej.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.