O poznaniu w twórczości Stanisława Lema

ISBN: 83-229-2765-7
Liczba stron: 578
Rok wydania: 2006
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Maciej Płaza

(ur. 1976) - prozaik, tłumacz, literaturoznawca. Doktoryzował się z nauk humanistycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tłumacz literatury anglojęzycznej, przekłada prace naukowe (Fredric Jameson, Brian McHale, Marjorie Perloff), literaturę dziecięcą (Kenneth Grahame), beletrystykę współczesną (Christos Tsiolkas, Mark Helprin), klasykę literacką (Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Arthur Machen, William Faulkner). Wydał tom opowiadań "Skoruń" oraz powieści „Robinson w Bolechowie” i „Golem”. Za swoją twórczość wyróżniony Nagrodą Literacką Gdynia, Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Nagrodą Literacką Europy Środkowej Angelus i Nagrodą „Literatury na Świecie” oraz nominacjami do Nagrody Literackiej Nike (dwukrotny finalista), Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Nagrody Translatorskiej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Książka Macieja Płazy jest pierwszym tak obszernym, syntetycznym opracowaniem problematyki epistemologicznej w twórczości jednego z najważniejszych polskich pisarzy ubiegłego stulecia. Przedstawia poznanie jako problemowe centrum pisarstwa Lema, organizujące jego wewnętrzną ewolucję, decydujące o doborze struktur gatunkowych i stylów, a także o jego miejscu w XX-wiecznej filozoficznej, antropologicznej i literackiej dyskusji na temat człowieka, kultury, technologii i przyszłości ludzkiej cywilizacji. Stanisław Lem, w ujęciu autora książki, jest myślicielem o niezrównanej erudycji, z jednakową łatwością posługującym się zarówno twardym filozoficznym dyskursem, jak i konwencjami literackimi, a także śmiałym reformatorem współczesnej prozy. Oprócz analiz poszczególnych tekstów ważne miejsce w książce zajmuje omówienie filozoficznych i literackich kontekstów, w jakich rozgrywała się kilkudziesięcioletnia przygoda poznawcza Stanisława Lema.