Kup książkę

Nasze wewnętrzne dialogi

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka

ISBN: 83-229-2761-8
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2006
Wydania: 2 (2016 - drugie wydanie)

Małgorzata Puchalska-Wasyl

Jest doktorem psychologii, absolwentką i pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu osobowości i metod badania osobowości. W 2004 roku obroniła pracę doktorską "Psychologiczna analiza wewnętrznych dialogów. Badania na gruncie teorii H. Hermansa”. Brała udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Motivation and Valuation, realizowanym przez Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Interesuje się przede wszystkim problematyką dialogowego "JA” i psychologią narracyjną. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych oraz współredaktorką książki Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji.

Czy wewnętrzna dyskusja z wyimaginowanym rozmówcą to wciąż jeszcze norma, czy też może już patologia? Jak powszechne jest takie zachowanie? W jakim celu jest podejmowane? Czym są te "wewnętrzne dialogi”? Czy i jaki wpływ mają na twórczość literacką i naukową? Kim są nasi wyobrażeni rozmówcy? Co na ten temat mówią różne teorie psychologiczne? Praca Puchalskiej-Wasyl adresowana jest nie tylko do psychologów - z zainteresowaniem powinni ją przeczytać także ci, którzy po prostu interesują się drugim człowiekiem.