Kup książkę

Stereotypy a kultura

ISBN: 83-85220-83-6
Liczba stron:
Rok wydania: 1997
Wydania: 2 (wyd. 2 - 2001 r.)

Zbigniew Bokszański

(ur. 1940) socjolog, absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, uczeń i współpracownik Antoniny Kłoskowskiej, wieloletni kierownik Katedry Socjologii Kultury na Uniwersytecie Łódzkim, swoje prace naukowe poświęcił tematyce tożsamości zbiorowych i nowoczesności.

Wyniki badań nad stereotypami narodów i grup etnicznych od dawna przestały być problemem akademickim. Służą analizom z zakresu stosunków międzynarodowych. Odgrywają istotną rolę w diagnozach i studiach politycznych. Przenikają za pośrednictwem mediów do szerokich kręgów społecznych, wpływając na kształtowanie opinii zarówno o grupie własnej jak i o grupach obcych.

Okoliczności te uzasadniają zwrócenie bacznej uwagi na empiryczny sens ustaleń formułowanych w oparciu o dane uzyskiwane w socjologicznych badaniach nad stereotypami. Prezentacja tego zagadnienia, wraz z krytycznym przeglądem związanych z nim kwestii teoretycznych i metodologicznych, wyczerpuje pierwszą część książki. W części drugiej natomiast zawarta jest propozycja modelu teoretycznego opisującego zarówno właściwości kulturowych wzorców postrzegania innych etnicznych jak i ich wpływ na formowanie indywidualnych sposobów postrzegania obcych.

Autor omawia istniejące metody badań nad stereotypami, ukazując związane z tym problemy teoretyczne i metodologiczne. Przytacza też rezultaty badań nad stereotypami Niemców, Rosjan i Żydów istniejącymi w czasach II wojny światowej, interesująco analizując szeroki kontekst społeczno-psychologiczny i polityczny procesu tworzenia się tych wizerunków.

Książka wydana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.