Kup książkę

Święci, biczownicy i czerwoni chanowie

Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie

ISBN: 83-229-2619-7
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2005
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Jerzy Rohoziński

(ur. 1971), doktor nauk humanistycznych, historyk, antropolog kultury, adiunkt w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami (Instytut Pileckiego), interesuje się historią społeczno-religijną Rosji carskiej i ZSRS. Autor książek Bawełna, samowary i Sartowie. Muzułmańskie okrainy carskiej Rosji 1795–1916 (nominacje "Identitas" i "Academia" 2016 r.); Gruzja. Początki państw; Narodziny globalnego dżihadu; Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie. Gruzja pod panowaniem rosyjskim 1801–1917 oraz Pionierzy w stepie? Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego. Odznaczony Złotą Odznaką Zasługi Związku Sybiraków. Współreżyser i współscenarzysta filmów dokumentalnych "Łagier 0331" (o obozie filtracyjnym NKWD nr 0331 w Kutaisi) i "Trzy ćwierci do śmierci" (o deportacji Polaków z Białoruskiej SRR na pola bawełniane południowego Kazachstanu w 1952 r.)

Autor podejmuje niezwykle interesujący i mało zbadany temat przemian religijności muzułmańskiej w radzieckim Azerbejdżanie. Książka ma charakter interdyscyplinarny - autor swobodnie porusza się na gruncie historii, socjologii, antropologii kultury, religioznawstwa  i politologii, korzystając z ciekawego materiału zebranego podczas badań terenowych, konfrontowanego potem z radzieckimi opracowaniami etnograficznymi. Większość rozważań koncentruje się wokół przyjętej w zachodniej socjologii islamu dychotomii "islam wysoki”/”islam ludowy”, a za jedną z pozostałości systemu radzieckiego uznaje się tu zachwianie równowagi między tymi dwoma komponentami religii muzułmańskiej na korzyść tego ostatniego. Autor błyskotliwie rozprawia się z niektórymi dogmatami o radzieckim islamie przyjętymi przez zachodnią sowietologię.