Kup książkę

Święci, biczownicy i czerwoni chanowie

Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie

ISBN: 83-229-2619-7
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2005
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Jerzy Rohoziński

(ur. 1971) Historyk, antropolog kultury, religioznawca, baczny obserwator przemian zachodzących w świecie islamu. Absolwent Wydziału Historii i Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Doktoranckiego przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Koordynator projektów kaukaskich i środkowoeuropejskich we Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym. Publikuje w czasopiśmie "Mówią wieki”, portalu Polskiego Radia  i "Nowych Książkach”; członek zespołu redakcyjnego periodyku "Ars Regia”.

Autor podejmuje niezwykle interesujący i mało zbadany temat przemian religijności muzułmańskiej w radzieckim Azerbejdżanie. Książka ma charakter interdyscyplinarny - autor swobodnie porusza się na gruncie historii, socjologii, antropologii kultury, religioznawstwa  i politologii, korzystając z ciekawego materiału zebranego podczas badań terenowych, konfrontowanego potem z radzieckimi opracowaniami etnograficznymi. Większość rozważań koncentruje się wokół przyjętej w zachodniej socjologii islamu dychotomii "islam wysoki”/”islam ludowy”, a za jedną z pozostałości systemu radzieckiego uznaje się tu zachwianie równowagi między tymi dwoma komponentami religii muzułmańskiej na korzyść tego ostatniego. Autor błyskotliwie rozprawia się z niektórymi dogmatami o radzieckim islamie przyjętymi przez zachodnią sowietologię.