Kup książkę

Na szlakach Orientu

Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku

ISBN: 83-85220-68-2
Liczba stron: 321
Rok wydania: 1990
Wydania: 2 (wyd. 2 - 1998 r.)

Andrzej Dziubiński

Historyk (1947–2019). Był profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Absolwent historii UW w 1962, doktorat tamże 1969 pod kierunkiem Mariana Małowista, habilitacja 1977 w Instytucie Historii PAN. Profesor nadzwyczajny – 1986. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW jako asystent 1963–1965, starszy asystent 1965–1969 (Katedra Historii Powszechnej Średniowiecznej). Od 1969 pracownik Instytutu Historii PAN: adiunkt 1969–1978, docent 1978–1986, profesor 1986. Kierownik Pracowni Dziejów Azji i Afryki Północnej 1982–1990, kierownik Zakładu Dziejów Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki XIX i XX wieku 1990–1992.

Autor na podstawie analizy dokumentów, zwłaszcza tych znajdujących się w Archiwum Miasta Lwowa i w Archiwum Historycznym Kijowa, rekonstruuje nieznane dzieje handlu polsko-tureckiego, którego rozkwit przypadł na lata 1550-1650. Był on niestety deficytowy dla Polski. Wywożenie z kraju ogromnych sum talarów na zakupy towarów orientalnych wpływało ujemnie na bilans handlowy Rzeczpospolitej. Niewielka polska oferta towarowa mogła być bowiem równoważona tylko pieniędzmi. Jak dowiodły badania autora, rząd polski nie starał się prowadzić polityki handlowej, która broniłaby interesów naszych kupców za granicą.