Kup książkę

Na szlakach Orientu

Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku

ISBN: 83-85220-68-2
Liczba stron: 321
Rok wydania: 1990
Wydania: 2 (wyd. 2 - 1998 r.)

Andrzej Dziubiński

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Opublikował siedem książek,m.in. 'Historia Maroka', Historia Tunezji oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Zajmuje się dziejami nowożytnymi Maghrebu (XVI-XVIIIw.) i stosunkami polsko-tureckimi w tej samej epoce.

Autor na podstawie analizy dokumentów, zwłaszcza tych znajdujących się w Archiwum Miasta Lwowa i w Archiwum Historycznym Kijowa, rekonstruuje nieznane dzieje handlu polsko-tureckiego, którego rozkwit przypadł na lata 1550-1650. Był on niestety deficytowy dla Polski. Wywożenie z kraju ogromnych sum talarów na zakupy towarów orientalnych wpływało ujemnie na bilans handlowy Rzeczpospolitej. Niewielka polska oferta towarowa mogła być bowiem równoważona tylko pieniędzmi. Jak dowiodły badania autora, rząd polski nie starał się prowadzić polityki handlowej, która broniłaby interesów naszych kupców za granicą.