Supermarketyzacja

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej

ISBN: 83-229-2461-5
Liczba stron: 205
Rok wydania: 2004
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Tomasz Szlendak

(ur. 1974) pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjoantropologią relacji płciowych, socjologią młodzieży, socjologią rodziny i psychologią ewolucyjną. Bada przemiany obyczajowe w kulturze zachodniej i biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Opublikował Technomanię (1998), Architektonikę romansu (2002) i Zaniedbaną piaskownicę (2003). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także stypendystą tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".

Wzorce kultury konsumpcyjnej odnajdujemy dziś nie tylko w miejskiej przestrzeni, na reklamowych billboardach czy w centrach handlowych. Są obecne nie tylko w wypełnionym kartami kredytowymi portfelu, nie tylko w feerii towarów na sklepowych półkach czy w szaleństwie sezonowych wyprzedaży. Dotarły już do tych rejonów kultury, których o związek z konsumeryzmem nigdy byśmy nie podejrzewali. Można wręcz powiedzieć, że "supermarketyzuje się" cała kultura. Konsumenckie schematy postępowania i myślenia widać dziś choćby w wychowywaniu dzieci, w edukacji, w życiu seksualnym, a nawet w Kościele, ponieważ "supermarketyzacji" ulega także sfera przeżyć religijnych. Książka poświęcona jest mechanizmom i efektom owej "supermarketyzacji" na polu religii i seksualności. A przyglądamy się tym mechanizmom przez pryzmat zachowań ludzi młodych, ponieważ są one, zdaniem socjologów, świetnym prognostykiem tego, co się jeszcze w kulturze zachodniej wydarzy.