Filozofia analityczna

Koncepcje, metody, ograniczenia

ISBN: 978-83-229-2974-2
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Tadeusz Szubka

(ur. 1958), profesor i dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, członek prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Przebywał na stażach naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Holandii. Autor książek: Metafizyka analityczna P.F. Strawsona (1995), Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne (2001). Laureat Nagrody Premiera za wybitne osiągnięcia naukowe (2010) oraz programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Obecnie zajmuje się metodologią filozofii i historią filozofii analitycznej.

Filozofia analityczna poświęcona jest jednemu z najbardziej trwałych kierunków filozofii współczesnej. Celem książki nie jest historyczny przegląd filozofii analitycznej, lecz próba jej metodologicznego uporządkowania i oceny, uwzględniająca nie tylko jej dobrze znane i często przedstawiane w podręcznikach czy zarysach filozofii współczesnej nurty i szkoły, ale także najnowsze tendencje. Monografia napisana została z pozycji umiarkowanego zwolennika filozofii analitycznej, niedążącego do jej gloryfikowania i zdecydowanego potępiania innych kierunków filozofii współczesnej. Filozofom analitycznym należy się szacunek i uznanie przede wszystkim dlatego, że mają mniejszą skłonność do napuszonego i pretensjonalnego dyskursu filozoficznego niż zwolennicy innych kierunków czy stylów filozofowania, a ponadto nie tylko głoszą tezy i tworzą sugestywne koncepcje, lecz także podają na ich poparcie jasno sformułowane argumenty. Filozofia analityczna, podobnie jak inne kierunki filozoficzne, ma jednak swoje ograniczenia. Najprawdopodobniej niektóre z nich są po prostu ograniczeniami filozofii w ogóle. Jednakże są i takie, jak scjentyzm, ahistoryzm i naturalizm, które powodują, że dzisiejsza filozofia analityczna staje się coraz mniej inspirująca i niejednokrotnie sprowadza się do przyczynkarskiego powielania i rozwijania idei z pierwszej połowy XX w. Być może zatem nadszedł czas do przezwyciężenia odziedziczonych po poprzednim stuleciu opozycji i stylów uprawiania filozofii.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2011 r.)
Nagroda w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznana przez Wydział I Nauk Społecznych PAN (2010 r.)