Ontologiczne podstawy posiadania

ISBN: 978-83-229-2976-6
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Adam Workowski

ur. w 1962 r., absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1992 r. pracuje w Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest współzałożycielem Fundacji Instytutu Myśli Józefa Tischnera i opiekunem Koła Naukowego Studentów Filozofii PAT. Członek redakcji „Logos i Ethos”, „Zeszytów Karmelitańskich” i „Thinking in Values”. Zajmuje się przede wszystkim fenomenologią; najwięcej uwagi poświęca codzienności. Pisze o miłości, egoizmie, wojnie sprawiedliwej, pusto-pełnym piekle i związkach poezji Herberta z filozofią klasyczną.

Książka "Ontologiczne podstawy posiadania" dowodzi, że zjawisko posiadania nie jest sztucznym tworem cywilizacji, ale zakorzenia się w istocie człowieka i świata. Autor szuka pierwotnych warunków możliwości trzech ważnych momentów posiadania: władza ma podstawę w bytowej strukturze partycypacji, czyli niepełnego zawierania, która cechuje wszystkie skończone byty, np. człowieka; przywiązanie zakorzenia się w intymnym związku człowieka ze swoimi przeżyciami i własną cielesnością; wreszcie intersubiektywność ma swoje źródło w "otwartości na innego", która należy do rdzenia ludzkiej egzystencji. Autor proponuje dynamiczną definicję posiadania jako ruchu w polu napięć wytworzonym przez bieguny władzy, przywiązania i stosunku do innych ludzi. Niniejsza książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Stróżewskiego i obronioną w Instytucie Filozofii UJ w styczniu 2001 roku.