"Walczący islam" w Azji Centralnej

ISBN: 83-229-2748-7
Liczba stron: 212
Rok wydania: 2006
Wydania: 2 (2014 - drugie wydanie)

Stanisław Zapaśnik

(ur. 1936, zmarły 04.02.2015), etyk, politolog i antropolog kultury. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jako antropolog specjalizował się w badaniach kultur Azji Centralnej, a jako politolog, w przeszłości związany z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, zajmował się badaniem stosunków państw tego regionu z Rosją i Chinami. Autor m.in. książek i artykułów: „Walczący islam” w Azji Centralnej (wyd. 1 - Wrocław 2006), Stosunki Chin z republikami byłej radzieckiej Azji Centralnej (2004), Wojna z terroryzmem - problemy sporne (2005), Wzajemność jako kategoria moralna (2008), Tolerancja a odmienni kulturowo (2009).

Stanisław Zapaśnik, znany specjalista w dziedzinie Azji Centralnej, analizuje w swej książce problemy niezwykle ważne w odniesieniu zarówno do tego regionu, jak i do islamu jako religii i cywilizacji. Wykazuje, że przenoszenie powstałych w kulturze zachodniej pojęć, takich jak religia czy fundamentalizm, na zjawiska istniejące poza jej kręgiem jest przyczyną powtarzających się nieporozumień w sprawach przemian religijności muzułmanów w Azji.
Autor prezentowanej książki, pisząc o islamie centralnoazjatyckim i nowych w nim zjawiskach, opiera się nie tylko na znajomości obszernej literatury specjalistycznej. Podstawą jego wiedzy są badania terenowe i nawiązane w ich trakcie kontakty osobiste. To właśnie one pozwalają sformułować ciekawe opinie i wnioski, często zaskakujące czytelnika.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.