Konkurs Monografie FNP

W ramach programu MONOGRAFIE FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych.

Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym. Aktualizowane informacje o składzie Rady oraz o konkursie Monografie znajdują się na stronie: www.fnp.org.pl/oferta/monografie

Laureatom/kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w jednym pliku elektronicznym PDF). Link do Bazy Wniosków on-line: www.wnioski.fnp.org.pl
- wysłać skan podpisanego formularza wniosku wygenerowanego z Bazy na adres mailowy koordynatorki konkursu bądź wysłać podpisany formularz zwykłą pocztą na adres Fundacji.

Autorzy i Autorki, których książki zostały wydane w serii Monografie FNP, mogą uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na język obcy. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o opinię Rady Wydawniczej.

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii Monografie FNP, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wyskości jednego arkusza.